Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Rechten
Aan de inhoud van deze site is de uiterste zorg besteed. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of andere (para-)medicus vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

De informatie op deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. De eigenaar van deze site, de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging (CCUVN), aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal de eigenaar aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door de eigenaar gecontroleerd en de eigenaar wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. De eigenaar behoudt zicht het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Deze website met internetadres www.colitiscollectie.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten.

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto's en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. De eigendomsrechten berusten bij de eigenaar of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijk wet- en regelgeving is niet toegestaan. De eigenaar behoudt al haar rechten voor.

Privacybeleid
Gegevens die u op deze website invult of heeft ingevuld, zullen worden opgenomen in de ledenadministratie, die wordt bijgehouden door de CCUVN, Houttuinlaan 4b, 3447 GM Woerden.

De CCUVN zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. De gegevens van u als deelnemer worden in de administratie opgenomen met het doel om met u te kunnen communiceren indien dit voortvloeit uit deelname aan dit project. De gegevens van mensen die zich hebben aangemeld en vervolgens niet voor het project worden geselecteerd, zullen worden vernietigd. De gegevens van mensen die de site bezoeken, wordt gebruikt voor statistische doeleinden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De computer gebruikt cookies om uw instellingen te onthouden. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Op de website staan diverse links naar websites van derden. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van die aanbieders.

E-mail
De via deze site verstuurde e-mail en eventuele bijlagen kan vertrouwelijke informatie en adviezen bevatten en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Deze e-mail is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kan de eigenaar niet garanderen dat de informatie altijd correct en volledig is. De eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.